RONDLEIDINGEN / CONTACT

Het is mogelijk het Witsenhuis te bezichtigen middels een rondleiding. Dat gebeurt in kleine groepen van hoogstens zes personen. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Commissie van Beheer van het Witsenfonds
Afdeling Rondleidingen
Oosterpark 82A
1092 AV Amsterdam